Công chứng bản dịch

Công chứng được ngôn ngữ hiếm chính là điều mà 89% các đồng nghiệp khác trên thị trường của chúng tôi khó so bì.

Gửi yêu cầu

Dịch vụ công chứng tài liệu dịch thuật

Các bản dịch có chứng thực và công chứng đều phải tuân theo luật pháp áp dụng của từng quốc gia. Các bản dịch được công chứng thông thường phải dịch chính xác theo nguyên bản và phải có phần xác nhận của cơ quan chức thực cùng với dấu tròn của riêng đơn vị dịch thuật thuộc cơ quan công chứng và có ký tên xác thực của dịch giả thì mới được tòa án và các cơ quan chức năng chấp thuận.

Các bản dịch có chứng thực này được sử dụng khi trình nộp các giấy tờ ở nước ngoài hoặc các cơ quan chức năng của từng quốc gia.

Quy trình dịch thuật công chứng tài liệu

Với đội ngũ CTV rộng khắp và mối quan hệ với cơ quan thẩm quyền, NGUYỄN CAO có thể dịch công chứng hầu hết các ngôn ngữ

Ưu điểm của NGUYỄN CAO trong lĩnh vực công chứng

Chúng tôi có thể dịch công chứng được bất kỳ tài liệu nào miễn là nó đủ hiệu lực thực hiện

Bạn có thắc mắc? Liên hệ Hotline: 0972 421 881