BÁO GIÁ DỊCH THUẬT – CÔNG CHỨNG

Bảng báo giá dịch thuật tài liệu 50+ ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Tomato Media. Giá dịch thuật phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp ngôn ngữ.

Bảng báo giá dịch thuật tài liệu 50+ ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại NGUYỄN CAO

Giá dịch thuật phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp ngôn ngữ. Chúng tôi làm việc với các ngôn ngữ phổ biến nhất, cho phép chúng tôi điều chính giá của mình tối ưu nhất có thế.

Trường hợp tài liệu của quý khách là bản cứng, không thể đếm từ được thì sẽ tính xác suất hoặc tính theo số từ của bản dịch. Tham khảo bảng giá dịch thuật đa ngôn ngữ của chúng tôi ngay bên dưới. Báo giá dịch thuật có thể thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của dự án và sự thỏa thuận của hai bên. Để nhận báo giá chi tiết nhất vui lòng gửi tài liệu online cho chúng tôi trước.

Ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ dịch Tiêu chuẩn (VNĐ) Chuyên ngành (VNĐ)
Tiếng Anh Tiếng Việt 55.000 80.000
Tiếng Trung Tiếng Việt 80.000 120.000
Tiếng Nhật Tiếng Việt 80.000 120.000
Tiếng Hàn Tiếng Việt 80.000 120.000
Tiếng Pháp Tiếng Việt 80.000 120.000
Tiếng Nga Tiếng Việt 80.000 120.000
Tiếng Đức Tiếng Việt 80.000 120.000
Ngôn ngữ khác Tiếng Việt Liên hệ để nhận báo giá Liên hệ để nhận báo giá
Báo giá dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt
Ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ dịch Tiêu chuẩn (VNĐ) Chuyên ngành (VNĐ)
Tiếng Việt Tiếng Anh 55.000 80.000
Tiếng Việt Tiếng Trung 80.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Nhật 80.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Hàn 80.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Pháp 80.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Nga 80.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Đức 80.000 120.000
Tiếng Việt Ngôn ngữ khác Liên hệ để nhận báo giá Liên hệ để nhận báo giá
Báo giá dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác